top of page

תשרי / אלון רטר

קטע מתוך הממואר


1


מחוץ‭ ‬למשרד‭ ‬יש‭ ‬לי‭ ‬כלוב‭. ‬זה‭ ‬עובד‭ ‬בעצם‭ ‬ככה‭: ‬המשרד‭ ‬הוא‭ ‬פנימי‭, ‬קובייה‭ ‬קטנה‭ ‬כמו‭ ‬של‭ ‬רופא‭ ‬משפחה‭, ‬על‭ ‬הקיר‭ ‬דיפלומות‭ ‬ומכתבי‭ ‬תודה‭ ‬ממוסגרים‭, ‬ובמגירה‭: ‬דגימות‭, ‬ליחות‭, ‬שמורות‭ ‬ומקופלות‭ ‬במפית‭. ‬מחוץ‭ ‬למשרד‭ ‬יש‭ ‬חדר‭ ‬המתנה‭, ‬מבואה‭, ‬שם‭, ‬במרכז‭ ‬החדר‭, ‬על‭ ‬הדלפק‭, ‬מונח‭ ‬הכלוב‭. ‬בתוך‭ ‬הכלוב‭ ‬יושבת‭ ‬אריאנה‭. ‬לפעמים‭, ‬כשהחלון‭ ‬נשאר‭ ‬פתוח‭, ‬היא‭ ‬שרה‭, ‬וסוגרי‭ ‬הכלוב‭ ‬מתחלפים‭ ‬מזהב‭ ‬לכסף‭. ‬יש‭ ‬לה‭ ‬גישה‭ ‬למתכות‭, ‬היא‭ ‬מדברת‭ ‬בשפה‭ ‬של‭ ‬מתכות‭ ‬ויודעת‭ ‬לתרגם‭ ‬להן‭ ‬את‭ ‬הכוונות‭. ‬עשיתי‭ ‬לי‭ ‬הרגל‭ ‬למסור‭ ‬לה‭ ‬דיווחים‭ ‬שוטפים‭, ‬בין‭ ‬מטופל‭ ‬למטופל‭. ‬האמונה‭ ‬שלי‭ ‬פונה‭ ‬לכלוב‭, ‬כמו‭ ‬אריאנה‭, ‬היא‭ ‬הכידון‭ ‬המשפד‭ ‬בינינו‭. ‬כל‭ ‬המטופלים‭ ‬זנים‭ ‬את‭ ‬עיניהם‭ ‬בכידון‭. ‬

שרוף‭ ‬מגעגוע‭ ‬אני‭ ‬קם‭ ‬ומתפשט‭ ‬מרטיות‭ ‬האלוורה‭ ‬שמרחה‭ ‬לי‭ ‬הקולגה‭ ‬שלי‭ ‬דפנה‭ ‬במשרד‭ ‬אתמול‭. ‬דפנה‭ ‬מעשנת‭ ‬ג‭'‬וינטים‭ ‬ואף‭ ‬פעם‭ ‬לא‭ ‬חסר‭ ‬לה‭ ‬כוח‭. ‬היא‭ ‬מבצעת‭. ‬יש‭ ‬לה‭ ‬זרועות‭ ‬להכול‭. ‬היא‭ ‬מזרזת‭ ‬את‭ ‬הקץ‭, ‬אמרו‭ ‬לה‭ ‬גדולי‭ ‬הרבנים‭ ‬שאסור‭ ‬לה‭. ‬היא‭ ‬תפיל‭ ‬את‭ ‬השמיים‭. ‬אבל‭ ‬לא‭ ‬משנה‭ ‬אם‭ ‬יפלו‭ ‬השמיים‭, ‬אריאנה‭ ‬הציפור‭ ‬היחידה‭ ‬שחשובה‭, ‬והיא‭ ‬לא‭ ‬בשמיים‭, ‬היא‭ ‬כאן‭, ‬מצייצת‭ ‬בחיבה‭ ‬לדפנה‭. ‬אור‭ ‬צח‭ ‬מזדהם‭ ‬בעשן‭, ‬בשיניים‭ ‬של‭ ‬דפנה‭, ‬בבדיל‭ ‬של‭ ‬הכלוב‭. ‬הוא‭ ‬מגיע‭ ‬לציפור‭ ‬הכי‭ ‬טמא‭ ‬שיש‭.‬2


אם‭ ‬תשפוך‭ ‬זרעך‭ ‬על‭ ‬הארץ‭ ‬יקום‭ ‬לך‭ ‬בוץ‭ ‬והיה‭ ‬לבנך‭ ‬ואם‭ ‬תוציא‭ ‬למים‭ ‬יולד‭ ‬לך‭ ‬גל‭ ‬ואם‭ ‬כמו‭ ‬אונן‭ ‬תשפוך‭ ‬על‭ ‬הרצפה‭ ‬יבקעו‭ ‬הבלטות‭ ‬ויצמח‭ ‬לך‭ ‬עץ‭.‬


אוננות‭ ‬זה‭ ‬זיון‭ ‬וכל‭ ‬זיון‭ ‬סופו‭ ‬עובר‭ ‬וזו‭ ‬זנות‭ ‬ובזאת‭ ‬נאמר‭ ‬זונה‭ ‬הרת‭ ‬שמש‭ ‬ותזרע‭ ‬כוכב‭ ‬וזה‭ ‬המצב‭ ‬שלי‭ ‬אמא‭ ‬קרועה‭ ‬ושסועה‭ ‬בין‭ ‬אלף‭ ‬פיות‭ ‬וכל‭ ‬מקום‭ ‬שגמרתי‭ ‬בו‭ ‬תובע‭ ‬עלייה‭ ‬לרגל‭ ‬ומבקש‭ ‬את‭ ‬המציצה‭ ‬שלו‭.‬


אנוקיו‭ ‬מטייל‭ ‬בשביל‭ ‬החלב‭ ‬

הולך‭ ‬בעקבות‭ ‬ציפורניו

שערו‭ ‬מושך‭ ‬בענפי‭ ‬העצים

זקנו‭ ‬חלאה‭ ‬ניגרת‭ ‬צוואר

זה‭ ‬הילד‭ ‬של‭ ‬תמר

אי‭ ‬אפשר‭ ‬לעצור‭ ‬אותו

שפתיים‭ ‬מוגלה

פעם‭ ‬נשקה‭ ‬לו‭ ‬אמו


עלה‭ ‬לאדמה‭ ‬שממנה‭ ‬יולדתָ‭, ‬רד‭ ‬תמצוץ‭ ‬לקבר‭ ‬של‭ ‬אמא‭ ‬שלך‭.‬

Comments


bottom of page