top of page

אפוריזמים / יעקב דה־האן

קטע מתוך הטקסט


אני‭ ‬פוחד‭ ‬מן‭ ‬העבר‭ ‬שלי‭, ‬כי‭ ‬אותו‭ ‬איני‭ ‬יכול‭ ‬לשנות‭. ‬אני‭ ‬פוחד‭ ‬מן‭ ‬העתיד‭, ‬כי‭ ‬מפניו‭ ‬אין‭ ‬לי‭ ‬מנוס‭. ‬על‭ ‬כן‭ ‬חי‭ ‬אני‭ ‬בהווה‭, ‬כמהלךֹֹֹ–על–חבל‭ ‬בדרכו‭ ‬אל‭ ‬נפילה‭ ‬קטלנית‭.‬


צער‭ ‬גדול‭ ‬טוב‭ ‬משמחה‭ ‬קטנה‭. ‬יום‭ ‬בלעדיו‭ ‬הוא‭ ‬חסר‭ ‬חיים‭.‬


אילו‭ ‬השתמשנו‭ ‬אך–ורק‭ ‬במילים‭ ‬שמשמעותן‭ ‬קבועה‭, ‬איזו‭ ‬דומייה‭ ‬הייתה‭ ‬יורדת‭ ‬אז‭ ‬על‭ ‬העולם‭.‬


גבר‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬עתיד‭, ‬אישה‭ ‬שיש‭ ‬לה‭ ‬עבר‭, ‬וללא‭ ‬ילדים‭, ‬יוצרים‭ ‬יחד‭ ‬משפחה‭ ‬נהדרת‭.‬


מלבד‭ ‬שקרים‭ ‬יפים‭, ‬אין‭ ‬דבר‭ ‬נאה‭ ‬מאמת‭ ‬מכוערת‭.‬


עד‭ ‬מותי‭ ‬רוצה‭ ‬הייתי‭ ‬להיות‭ ‬אמן‭ ‬ספרוּת‭ ‬בן–אלמוות‭, ‬ואחריו‭ ‬גופה‭ ‬ותו‭ ‬לא‭.‬


בפתגם‭ "‬אם‭ ‬כבשה‭ ‬אחת‭ ‬חוצה‭ ‬את‭ ‬הסוללה‭, ‬יבואו‭ ‬עוד‭ ‬בעקבותיה‭" ‬מתגלמת‭ ‬עדריותו‭ ‬של‭ ‬העם‭.‬

רק‭ ‬אנשים‭ ‬מעטים‭ ‬זוכים‭ ‬לא‭ ‬להשתייך‭ ‬לעמם‭.‬


לעיתים‭ ‬קרובות‭ ‬חולם‭ ‬אני‭ ‬שאני‭ ‬בגיהינום‭. ‬עם‭ ‬היקיצה‭ ‬אני‭ ‬מבחין‭ ‬לחרדתי‭ ‬שאני‭ ‬נמצא‭ ‬בהולנד‭.‬


אילו‭ ‬יכולנו‭ ‬להבין‭ ‬דברים‭ ‬פשוטים‭ ‬מאוד‭, ‬לא‭ ‬היה‭ ‬גיתה‭ ‬מחבר‭ ‬את‭ ‬פאוסט‭.‬


מהולנדית: רן הכהן

Comments


bottom of page